caophim / rand / - anything goes

Showing 19 threads in /rand/

, 11 replies

Consoomer thread?

, 4 replies

Ở nhà làm gì để không điên đây mấy anon?

, 1 reply

Neil Patrick Harris đóng matrix 4
https://www.neondystopia.com/cyberpunk-movies-anime/resurrected-what-we-know-so-far-about-matrix-4/

inb4 agent Smith's backup but gay

, 2 replies

henlo :)

, 2 replies

itt image you can hear

, 2 replies>>66

weebs be like

, 8 replies

STEP ASIDE OLD MAN IT'S GENKI ERA

, 1 reply

wtf giờ mới biết đây là Vietnoy LARP Nhật
https://youtu.be/4_YBELE4LpM

, 0 replies

smash boys are a special bunch

, 2 replies

>TikTok told moderators to suppress posts by “ugly” people and the poor
https://news.ycombinator.com/item?id=22610829

Ugly hackernews get mad that people prefer looking at not-ugly people.

, 2 replies

TIL street fighter với tekken là shmup.

, 7 replies

It's Tuesday.

, 0 replies

>Jordan does not block, it throttles internet access
https://netzpolitik.org/2020/jordan-throttles-not-blocks-internet-access-shutdowns-keepiton/

Nghe quen quen hmmmmmmmmm

, 3 replies

> https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/thit-lon-sach-cua-nga-se-ve-viet-nam-tu-tuan-sau/20200308025732373
> Lô hàng thịt lợn của Nga dự kiến sẽ về Việt Nam vào tuần sau. Theo đó, sẽ có 500.000 tấn thịt lợn đông lạnh Nga sang Việt Nam trong năm 2020.

Yeah b/c fuck nissan for hiking pork price

, 0 replies

Grand Blue live action!
https://youtu.be/C8uDgVCKc6w

, 1 reply

Weeablue Versus hahaha

, 2 replies

Sseth's at it again
https://youtu.be/Nv7MzyP9phY

, 1 reply

> punk btfo

jezus the man couldn't take a break

, 2 replies>>18

>tưởng tượng là người đồng tính