caophim / dev / 22 / - Anh em /dev/let có ai quên bật auto renew tên miền không?

, 3 replies

Anh em /dev/let có ai quên bật auto renew tên miền không?

https://tinhte.vn/thread/chia-se-that-bai-minh-bi-mat-domain-vao-mot-web-sex.3090752/
TL;DR mua domain ở registrar cái bang không có auto renew cũng không có báo gia hạn, quên đóng tiền bị mấy bạn chinkporn chôm mất.

[text only]

cái caophim.net để auto renew sẵn chưa đấy

hay là lên kế hoạch sau này lớn mạnh rồi đá sang caophim.biz luôn

[text only]

>caophim.moe
>caophim.cash
>caophim.soy

[text only]

Would had been amazing if there's a .nya