caophim / dev / - devlet support group

Showing 9 threads in /dev/

, 5 replies>>80

Caophim.net bây giờ là caophim.imnhan.net

... vì domain .net sắp hết hạn.

Server cũng vừa được dời từ AWS EC2 qua Viettel IDC vì tháng vừa rồi bị Jeff xin đểu gần $20 cho 1 cái EC2 instance con con mà admin tưởng là nằm trong free tier.

, 2 replies

<img src=1 onerror=alert(1337)>

, 4 replies

Lấy áo free nào

, 5 replies >>2 >>5

Khoe feature

>Đây là greentext

Đây là hyperlink:
http://weeb.dev

Enter 1 phát là xuống dòng:
Enter 2 phát là qua paragraph mới:

Như vầy.

, 2 replies

Tfw cant make anything on my own

làm game ko admin tôi vẽ ông code

, 6 replies

WIP gemini:// browser
https://git.sr.ht/~nhanb/mccross

Hóa ra tkinter cũng mạnh phết.

, 1 reply

>Google Kubernetes Engine is introducing a cluster management fee on June 6
https://news.ycombinator.com/item?id=22485625

Man oh man
>This is awful - I don’t think GCP is fully aware of their position in the market as the second, inferior choice. I took a bet on the underdog by using GCP and they bit me back in return. Especially considering their ‘default’ kubernetes config automatically sets you up with three(!) control planes in replication, that’s, as far as I understand, $~300 added to our monthly bill, for nothing.
>$~300

The absolute state of hackernews

, 1 reply

>tfw no qt /dev/let gf

just effing end me fam

, 3 replies

Anh em /dev/let có ai quên bật auto renew tên miền không?

https://tinhte.vn/thread/chia-se-that-bai-minh-bi-mat-domain-vao-mot-web-sex.3090752/
TL;DR mua domain ở registrar cái bang không có auto renew cũng không có báo gia hạn, quên đóng tiền bị mấy bạn chinkporn chôm mất.